Strefen 8,75 mg sugtabletter 16 st.

Produktbeskrivning

Strefen sugtabletter är indicerade för kortvarig symtomlindring vid halsont hos vuxna och barn över 12 års ålder.

En sugtablett innehåller 8,75 mg flurbiprofen.

Hjälpämnen med känd effekt:
Glukos 1069mg/sugtablett
Sackaros 1407mg/sugtablett

Förteckning över hjälpämnen:
Makrogol 300
Kaliumhydroxid
Citronsmakämne
Levomentol
Flytande sackaros
Flytande glukos
Honung

Dosering
Vuxna och barn över 12 års ålder:
En sugtablett att suga på/lösa upp långsamt i munnen var 3:e-6:e timme efter behov. Högst 5 sugtabletter per dygn.

Detta läkemedel bör användas i högst tre dagar.

Barn: Ej indicerat för barn under 12 år.

Äldre: Någon allmän doseringsrekommendation kan inte lämnas då den kliniska erfarenheten till dags dato är begränsad. Äldre löper ökad risk att drabbas av de allvarliga konsekvenserna av biverkningar.

Nedsatt leverfunktion: Ingen dossänkning krävs hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion. Flurbiprofen är kontraindicerat för patienter med svår leverinsufficiens.

Nedsatt njurfunktion: Ingen dossänkning krävs hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion. Flurbiprofen är kontraindicerat för patienter med svår njurinsufficiens.

Administreringssätt
Endast för administrering via munslemhinnan och för kortvarig användning.
I likhet med alla sugtabletter ska Strefen sugtabletter flyttas runt i munnen under sugning för att undvika lokal irritation.

Den lägsta effektiva dosen ska administreras under den kortaste tid som krävs för att kontrollera symtom.

EA_3021627