Strepsils Apelsin Sugtabletter 24 st.

  • Innehåller två effektiva aktiva ingredienser som dödar många olika typer av skadliga bakterier och har en hämmande effekt på vissa virus
  • Snabb, effektiv lindring vid halsont – redan efter 5 minuter
  • Lindrar halsont i upp till 2 timmar
  • Strepsils Apelsin innehåller C-vitamin

Produktbeskrivning

Vid ont i halsen. Strepsils används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg t ex vid ont i halsen. Vuxna och barn över 6 år. En tablett får sakta smälta i munnen varannan eller var tredje timme.

En tablett innehåller: 2,4-diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Hjälpämnen med känd effekt: Sackaros och glukos.


Förteckning över hjälpämnen:
Sackaros, glukos, natriumaskorbat, askorbinsyra, vinsyra (E334), blodapelsinsmak, propylenglykol, levomentol.

Dosering

Vuxna och barn från 6 år: 1 tablett ska vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.
Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig.

Administreringssätt
För oral administrering.

Överskrid inte den rekommenderade dosen. Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk. Patienter med följande sällsynta tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Diabetiker bör notera att varje sugtablett innehåller 968 mg glukos och 1438 mg sackaros per sugtablett.

Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta läkare.

EA_3036625