Strepsils Citron sugtabletter 24 st.

Produktbeskrivning

Strepsils Citron är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen.

Strepsils har en bakteriehämmande effekt.

En tablett innehåller 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Hjälpämnen: isomalt 1834 mg, maltitol 458 mg.

Förteckning över hjälpämnen
Vinsyra, citronarom, natriumsackarin, isomalt, maltitol.

Använd den lägsta dos och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

Vuxna och barn från 6 år: 1 tablett ska vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

EA_8019626