Strepsils Citron sugtabletter 24 st.

  • Innehåller två aktiva ingredienser som dödar många olika typer av skadliga bakterier och har en hämmande effekt på vissa vira
  • Snabb, effektiv lindring vid halsont – redan efter 5 minuter
  • Lindrar halsont i upp till 2 timmar

Produktbeskrivning

Strepsils Citron är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen.

Strepsils har en bakteriehämmande effekt.

En tablett innehåller 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Hjälpämnen: isomalt 1834 mg, maltitol 458 mg.

Förteckning över hjälpämnen
Vinsyra (E334)
Citronarom
Natriumsackarin
Isomalt
Maltitol

Använd den lägsta dos och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

Vuxna och barn från 6 år: 1 tablett ska vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig.

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.
Innehåller isomalt och maltitol som kan ha en något laxerande effekt vid intag av många sugtabletter.
Patienter med följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans.

Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln före användning www.fass.se