Strepsils Honung & Citron sugtabletter 24 st

Produktbeskrivning

Strepsils Honung & Citron är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Honung & Citron har en bakteriehämmande effekt.

En tablett innehåller: 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Förteckning över hjälpämnen:
Honung, vinsyra, pepparmyntsolja, citronolja, sackaros, glukos, färgämne kinolingult (E104).

Använd den lägsta dos och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

Vuxna och barn från 6 år: 1 tablett ska vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig.Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

EA_4678125