Strepsils Mint sugtabletter 24 st.

  • Innehåller två aktiva ingredienser som dödar många olika typer av skadliga bakterier och har en hämmande effekt på vissa vira
  • Snabb, effektiv lindring vid halsont – redan efter 5 minuter
  • Lindrar halsont i upp till 2 timmar

Produktbeskrivning

Strepsils Mint är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen.

Strepsils har en bakteriehämmande effekt.

En tablett innehåller 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Förteckning över hjälpämnen
Levomentol, sackaros, vattenfri glukos, xylitol, eukalyptusolja, smakämnen (spearmint, cool mint sensation)

Använd den lägsta dos och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

Vuxna: 1 tablett ska vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

Barn över 12 år: 1 tablett skall vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 8 sugtabletter.

Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig.

Strepsils Mint bör inte användas till barn under 12 år.

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Överskrid inte den rekommenderade dosen. Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.
Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.
Erfarenhet saknas av behandling av barn under 12 år. Detta läkemedel skall därför inte användas av barn under 12 år.
Diabetiker skall ta i beaktande innehållet av 1102 mg vattenfri glukos och 1378 mg sackaros per sugtablett.

Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln före användning www.fass.se