Manifest

Vi är Strepsils. Och vi anser att livet inte ska behöva störas eller begränsas av problem med luftvägarna. ​
Det är därför våra forskare har varit bland de ledande inom andningshälsa i över 60 år. ​

Vi vet att även mindre åkommor orsakar mer än bara fysisk smärta eller obehag. Om vi inte känner oss 100 % kan vi inte ge ​100 % till människorna omkring oss eller det vi gör. Det är därför Strepsils hela tiden utvecklar nya sätt att lindra ​

luftvägsbesvär, och vi strävar efter att ge vårdpersonal och patienter tillgång till de bästa behandlingslösningarna – varje gång. Våra effektiva lösningar bidrar till att motverka överdriven användning av antibiotika, som är ineffektivt i 8 av 10 fall av luftvägsbesvär och där överanvändning bidrar till en ökning av läkemedelsresistenta superbakterier. ​

​Vi är Strepsils. Vi har åtagit oss att se till att alla människor får möjlighet till bättre andningshälsa. Och vi kommer att göra allt för att säkerställa att antibiotika fortfarande fungerar för kommande generationer, genom att samarbeta med vårdpersonal och hjälpa dem att använda antibiotika på rätt sätt. På det här sättet bidrar vi till att göra världen friskare och gladare. Så att livet kan levas, utan begränsningar.​

Strepsils och åtagandet att kämpa emot överanvändning av antibiotika

De flesta fall av halsont (8 av 10)1 orsakas av virus. Ändå används antibiotika ofta i onödan för att behandla dessa. Antibiotika har ingen effekt på virus, och felaktig användning kan dessutom leda till antimikrobiell resistens (AMR). WHO har utnämnt AMR till ett av de största hoten mot den globala folkhälsan.

Reckitt insåg detta hot och etablerade 2012 GRIP – Global Respiratory Infection Partnership – med syftet att främja ändamålsenlig antibiotikaanvändning och ett evidensbaserat, symtombaserat tillvägagångssätt för hantering av luftvägsinfektioner.

Vi på Strepsils ser det som vår roll att hjälpa till att driva utbildning och medvetenhet om allvaret i AMR, och att kämpa för att lämpliga behandlingar används för vardagliga andningssjukdomar – och därigenom se till att antibiotika fungerar även för framtida generationer.

Läs mer om antibiotikaresistens

Läs mer om AMR och dess konsekvenser för våra liv. Först när du förstår orsakerna till antibiotikaresistens kan du agera ansvarsfullt i förhållande till antibiotika.

För vårdpersonal som vill veta mer om GRIP (www.grip-initiative.org).

REFERENSER