Ansvarsfull antibiotikaanvändning

I princip kan all användning av antibiotika resultera i att bakterier blir mer och mer resistenta mot just den sortens antibiotika. Det leder till att den sorten blir verkningslös, eftersom bakterierna utvecklar försvarsmekanismer som gör dem motståndskraftiga mot den antibiotiska effekten. Eftersom det finns många sjukdomar där antibiotika är en livsviktig behandling är det särskilt viktigt att alla hjälps åt att bromsa utvecklingen av resistens. Följande 7 punkter kan hjälpa dig att minska risken för alla slags infektioner och använda antibiotika ansvarsfullt: 

 

Kräv inte att få antibiotika 

Antibiotika har ingen effekt på virus och behövs ofta inte i andra fall heller. Lyssna alltid på de råd du får från sjukvården och ta endast antibiotika när du fått det ordinerat, efter en noggrann undersökning.

Fullfölj hela kuren 

Om din läkare skriver ut antibiotika talar hen också oftast om för dig hur du ska ta läkemedlet. Det är mycket viktigt att du följer läkarens instruktioner, eftersom längden på behandlingen varierar beroende på vilken infektion och vilket läkemedel du har fått. Behandlingen blir effektiv när läkemedlet uppnår rätt koncentration i kroppen. Om du inte tar den förskrivna dosen, eller om du inte fullföljer kuren, kan de mest motståndskraftiga bakterierna överleva och stå emot läkemedlet. 

Ge inte antibiotika till någon annan 

Ge inte din antibiotika till någon annan. Dels kanske behandlingen inte hjälper den personen, dels kan den interagera med eventuella andra läkemedel som hen tar.

Kassera antibiotika på rätt sätt 

Om du får antibiotika över ska du kassera läkemedlet enligt instruktionerna. De flesta apotek tar emot överblivna läkemedel och har rutiner för att kassera dem på ett säkert sätt. Vissa kommuner har också uppsamlingsplatser för farligt avfall. Varning! Spola aldrig ner antibiotika i handfatet eller toaletten. Det är skadligt och främjar resistens. 

Regelbunden handtvätt 

Tvätta händerna regelbundet under dagen. Det är särskilt viktigt att du tvättar händerna efter toalettbesök eftersom det kan finnas många skadliga bakterier där. 

Fyll på dina vaccin 

Vaccin behöver fyllas på regelbundet för att fortsätta vara verksamt. Om och i så fall när det behövs en påfyllnadsdos beror på vaccinet. I din vaccinationsjournal står det när det är dags för nästa vaccindos. Fråga din läkare om du är osäker. 

Följ medicinska råd 

Om du har fler frågor eller känner dig osäker kan du kontakta sjukvårds- eller apotekspersonal och följa deras råd om antibiotikaanvändning. Tala om för läkaren om du tar något annat läkemedel. I vissa fall kan antibiotika interagera kraftigt med andra läkemedel och ge allvarliga biverkningar eller göra behandlingen mindre effektiv.