Den upptäckten var banbrytande inom läkekonsten.

Antibiotika är naturliga substanser uppbyggda av mikroorganismer, som bakterier och vissa svampar. I kampen om sin livsmiljö använder de här mikroorganismerna antibiotika som vapen för att ta död på andra mikroorganismer. Den skotska forskaren Alexander Fleming upptäckte den egenskapen i slutet av 1920-talet och använde sin upptäckt för att hjälpa sjuka människor. Genom sina experiment upptäckte han att antibiotika också kan ta död på skadliga bakterier i människokroppen. Han kallade sin upptäckt för penicillin – det första antibiotiska medlet som kunde behandla bakterieinfektioner hos människor.

Antibiotika fungerar på flera olika sätt

Olika antibiotika kan ha markant olika effekt på bakterier. Det beror till största delen på hur de har formulerats.

 

  • Antibiotika verkar genom att skada eller störa bakteriecellens olika funktioner Den antibakteriella effekten dödar bakterierna. Den bakteriostatiska effekten hämmar bakteriernas reproduktion så mycket att vårt immunsystem själv kan bekämpa smittämnet. Det finns en grundläggande skillnad mellan smalspektrumantibiotika, som bara fungerar mot några få typer av bakterier, och bredspektrumantibiotika som är effektiva mot många olika typer av bakterier.

 

Antibiotiska ämnen är ofarliga för människor, eftersom de inte skadar mänskliga celler. De kan dock ge en rad biverkningar. Antibiotika kan ofta orsaka magbesvär, klåda och allergiska reaktioner. Många patienter får också diarré. Det beror på att antibiotiska läkemedel slår ut de goda bakterierna i vår tarmflora, såväl som de skadliga som gör oss sjuka. Att ta probiotika under och efter antibiotikabehandlingen kan hjälpa till att återställa tarmfloran.

 

Om du får biverkningar av antibiotika är det alltid bra att prata med läkare eller apotekspersonal. Antibiotika kan interagera med andra läkemedel. Därför ska du alltid berätta för läkaren vilka andra läkemedel du tar, så att hen kan ordinera den mest lämpliga behandlingen.

På bipacksedeln i förpackningen finns information om risker och biverkningar.