Hur antibiotikaresistens uppstår

Levande organismer är anpassningsbara. De kan utveckla försvarsmekanismer mot fiender och konkurrenter för att säkra sin egen överlevnad.

Eftersom bakterier är levande organismer kan de utveckla resistens mot antibiotika. Det betyder att de antibiotika som används för att behandla just de bakterierna blir ineffektiva. Eftersom bakterier förökar sig genom celldelning överförs de här försvarsmekanismerna till nästa generation och alla generationer därefter.

Vissa bakterier kan till och med överföra de här egenskaperna till andra typer av bakterier så att flera olika bakteriestammar blir immuna. I dagsläget är en av tre bakteriestammar resistent mot antibiotika. Den här immuniteten mot antibiotika kallas antibiotikaresistens. Människor kan inte bli resistenta mot antibiotika.

Orsaker till antibiotikaresistens

Överanvändning och felaktig användning av antibiotika är några av de främsta anledningarna till antibiotikaresistens. Några andra är att antibiotika skrivs ut i onödan, till exempel vid virusinfektioner eller för att undvika sekundära infektioner. Virus är inte levande organismer, så de kan inte behandlas med antibiotika.

I stället för att använda antibiotika på ett väl avvägt och riktat sätt har det under många år skrivits ut för mycket antibiotika – ofta felaktigt och på måfå. Överdrivet säkerhetstänkande har gjort att antibiotika ofta skrivs ut med motiveringen att man vill undvika sekundära infektioner.

Här har patienterna också ett stort ansvar. Det finns de som sätter press på allmänläkaren att skriva ut antibiotika precis före helgen eller en högtid, trots att det kanske inte är klarlagt om infektionen är bakteriell och därmed kan behandlas med antibiotika.

Men människor är inte de enda som överanvänder antibiotika. Jordbruksindustrin är också ansvarig för överanvändning i stor skala. Det stora antalet djur i små utrymmen ger stor risk för smittsamma infektioner. Ofta blandas antibiotika i djurfodret för att undvika massinfektioner som kan inverka negativt på lönsamheten. När vi sedan äter köttbaserade produkter från dessa djur kan resistenta bakterier överföras från produkterna till människokroppen.

Smittämnen på sjukhus, så kallade ”superbakterier”, är också ett stort problem. Det är multiresistenta bakterier som finns på sjukhus och inte kan behandlas med antibiotika. Den multiresistenta bakterien MRSA (meticillinresistent gul stafylokock) är särskilt oroande. Eftersom många patienter har nedsatt immunförsvar efter operationer kan dessa bakterier vara dödliga.