Strepsils Honung & Citron sugtabletter 36 st.

  • Innehåller två effektiva aktiva ingredienser som dödar många olika typer av skadliga bakterier och har en hämmande effekt på vissa virus
  • Snabb, effektiv lindring vid halsont – redan efter 5 minuter
  • Lindrar halsont i upp till 2 timmar

Produktbeskrivning

Strepsils Honung & Citron är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Honung & Citron har en bakteriehämmande effekt.

En tablett innehåller: 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Förteckning över hjälpämnen:
Honung, vinsyra, pepparmyntsolja, citronolja, sackaros, glukos, färgämne kinolingult (E104).

Använd den lägsta dos och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

Vuxna och barn från 6 år: 1 tablett ska vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

Överskrid inte den rekommenderade dosen. Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd 2 bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist. Diabetiker skall ta i beaktande innehållet av 976 mg vattenfri glukos och 1441 mg sackaros per sugtablett. Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.