Strepsils Ingefära sugtabletter 36 st.

Produktbeskrivning

Strepsils Ingefära är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen.

Strepsils har en bakteriehämmande effekt.

En sugtablett innehåller: 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Hjälpämnen med känd effekt: vattenfri glukos 1102 mg, sackaros 1384 mg.

Förteckning över hjälpämnen
Sackaros
Vattenfri glukos
Vinsyra (E 334)
Antocyaner (E 163)
Medellångkedjiga triglycerider
Smakämnen (plommonsmak, ingefärssmak, wasabismak, gräddsmak).

Använd den lägsta dos och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.

Dosering
Vuxna: 1 sugtablett vid behov varannan till var tredje timme.
Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig.

Pediatrisk population
Barn från 6 år: 1 sugtablett vid behov varannan till var tredje timme.
Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

Administreringssätt
För oral användning. Ska långsamt smälta i munnen.

EA_3001187